Actualitat
16 de maig de 2024

La Mancomunitat de l'Horta Sud presentarà davant la Comissió Europea un projecte d'Iniciativa Urbana Europea

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha anunciat la intenció de participar en la Iniciativa Urbana Europea (EUI, sigles en anglés), un programa dissenyat per a fer costat a les ciutats en la construcció de capacitats, foment de la innovació i desenvolupament de solucions innovadores per als desafiaments urbans de rellevància per a la Unió Europea.

L’EUI té com a objectiu principal recolzar la implementació de l'Agenda Urbana de la Unió Europea i promoure la cooperació entre governs en assumptes urbans. Aquest programa, que abasta totes les àrees urbanes, està estructurat en dos components principals: el suport a accions innovadores, d'una banda; i el suport a la construcció de capacitats i coneixements, avaluacions d'impacte territorial, desenvolupament de polítiques i comunicació, per l’altra.

Este programa se centra en dos temàtiques crucials per al desenvolupament urbà sostenible: la transició energètica, la tecnologia i les ciutats. La transició energètica aborda la contaminació de l'aire, la seguretat i assequibilitat del subministrament d'energia, a banda de la disponibilitat de transport públic i els serveis lliures de carboni. En aquest aspecte, la EUI té com a objectiu donar suport a la prova de solucions innovadores que siguen transferibles i escalables en entorns de la vida real.

L'enfocament de la tecnologia i les ciutats, d'altra banda, cerca millorar els servicis públics, facilitar l'accés a servicis de qualitat, reduir la càrrega administrativa per a la ciutadania i crear-ne de nous que s'adapten a la realitat actual. A més, se centra a millorar la gestió de la infraestructura pública, augmentar-ne la transparència i eficiència, consolidar la governança multinivell, dominar la transformació digital i l'ús de tecnologies en la planificació estratègica i espacial.

Els projectes que s’hi presenten estan cofinançats al 80 % i compten amb un pressupost màxim de 5 milions d'euros. Per a participar-hi, és necessari que els municipis involucrats abasten una població superior a 50.000 habitants. La

Mancomunitat de l'Horta Sud, en cas d’ajuntar alguns municipis que la conformen i que hi estiguen interessats, compliria aquest requisit i podria formar un consorci per a presentar una proposta que incloga tres autoritats municipals d'altres països.

“Aquest programa europeu té molt potencial i pot ser una gran oportunitat per a la nostra comarca”, ha afirmat el president de la Comissió Europa de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Bartolomé Nofuentes, qui també ha afegit: “L’EUI ajudarà a implantar innovacions de l'Agenda Urbana de la Unió Europea en els municipis de l'Horta Sud”.