Actualitat
17 de juliol de 2017

La Mancomunitat de l'Horta Sud, més transparent

La Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud ha implementat el portal de transparència al seu web com a novetat en aquesta legislatura. Les persones interessades poden consultar les actes íntegres de tots els plens des de 2015, juntes de govern, la composició dels diferents òrgans de govern, la representació municipal poble a poble... A més, el web ofereix informació sobre totes les activitats que organitza la Mancomunitat, els serveis que presta, la repercussió en els mitjans de comunicació de l'activitat que genera, una agenda d'esdeveniments ...

"Gràcies a la línia d'ajudes de la Conselleria de Transparència hem pogut començar a situar a l'organisme supramunicipal en el nivell de transparència que caracteritza la majoria de municipis de l'Horta Sud" assegurava Carlos Fernández Bielsa, president de la Mancomunitat Horta Sud, que treballa per l'Open Government en l'entitat comarcal.

L'estructura del portal ha estat dissenyada seguint els 80 Indicadors de Transparència per a Ajuntaments (ITA) recomanats per l'organització Transparència Internacional com a manera més idònia de garantir el millor servei de transparència a la ciutadania, facilitant la recerca d'informació i complint amb els requisits marcats per la llei en aquesta matèria. Aquells apartats que es corresponen amb competències municipals i en les que la Mancomunitat no té competències apareixen sense informació a manera de referència, atès que els ITA serveixen, en molts casos, com a guia per a usuaris i avaluadors. El portal de transparència de la Mancomunitat Horta Sud està realitzat mitjançant la plataforma G Suite i amb l'aplicació Google Sites que permet un elevat nivell de col·laboració, simplicitat en el seu maneig i fàcil actualització de continguts des d'altres eines, tant des G Suite com externes.

Des de l'entitat supramunicipal es treballa, a més, per reforçar el sentiment de pertinença comarcal entre tots els sectors de la població, especialment entre els més joves. Per això, s'ha dut a terme una campanya a les xarxes socials (Facebook, Twitter) corporatives de l'entitat amb el lema #FentComarca per visibilitzar tots i cada un dels 20 municipis que conformen l'Horta Sud de manera senzilla a través d' uns gifts animats.

La Mancomunitat de l'Horta Sud, a més, està duent a terme el projecte "Fent Horta" a través d'una beca formativa de la Diputació de València per a graduats. L'objectiu principal és fomentar la participació ciutadana en l'àmbit comarcal mitjançant del teixit associatiu i dotar els municipis d'informació completa sobre els serveis d'altres localitats de la comarca. Línia en la qual s'estan coordinant sinergies amb la Fundació Horta Sud i les regidories de participació dels diferents consistoris.