Actualitat
24 de novembre de 2022

La Mancomunitat de l’Horta Sud presenta una campanya per a crear un cens d’ADN caní per a la comarca que millorarà la identificació dels animals

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha presentat este matí una campanya per a crear un cens d’ADN caní per a la comarca que millorarà la identificació dels animals en cas de robatori o pèrdua i que pretén, també, controlar la pràctica incívica de l’abandonament de la femta canina en la via pública. Fins al 31 de desembre, totes les persones propietàries dels gossos podran sol·licitar de forma gratuïta un bo per a la realització de les proves d’ADN en les més de seixanta clíniques veterinàries de la comarca adherides al programa.

Amb el control de l’empremta genètica dels gossos de la comarca, des de la Mancomunitat de l’Horta Sud es pretén oferir més seguretat als propietaris dels animals amb una identificació més eficaç en cas de pèrdua o robatori. A més, es pretén millorar la convivència, la imatge dels municipis i les seues condicions higienicosanitàries controlant l’abonament incívic de la femta canina als carrers.

L’entitat supramunicipal costejarà el procés de creació del cens genètic caní per ADN en els vint pobles de l’Horta Sud. Fins l’últim dia del 2022, les persones propietàries de gossos podran sol·licitat el bo gratuït per a la realització de la prova d’ADN. La sol·licitud es realitzarà de forma telemàtica a través de la pàgina web mancomunidadhortasud.adncanino.es i l’únic requisit és estar empadronat en qualsevol dels vint municipis de la comarca.

Quan els ajuntaments hagen validat la sol·licitud dels propietaris dels animals, l’usuari rebrà el bo a través d’un SMS que podrà canviar en qualsevol de les més de seixanta clíniques veterinàries de l’Horta Sud adherides al programa. Per a la

realització de les proves a les clíniques, el termini finalitza el pròxim 31 de gener de 2023. Després del venciment del període voluntari i gratuït, els propietaris de gossos hauran d’abonar el preu de la prova, el qual es fixa en 36,40 euros.

La Mancomunitat de l’Horta Sud treballa també amb els ajuntaments en l'homogeneïtzació de les ordenances de tinença d’animals de cada un dels pobles, per estendre l’obligació de què les mascotes estiguen registrades en el nou cens d’ADN caní. Esta nova ordenança, que aprovaran tots els consistoris, establirà també la mateixa sanció per als comportaments incívics de no recollir els excrements dels animals. La femta abandonada als carrers podrà ser comparada amb el nou cens i d’esta manera es podran localitzar els infractors.

Per al president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Jose Francisco Cabanes, estem davant d’una iniciativa important per als ajuntaments, ja que si es confecciona un únic cens comarcal s’eviten picaresques com les de recollir o no els excrements en funció de si s’està en un municipi amb cens d’ADN o no. «Volem reconéixer les persones que són cíviques i cuiden de les seues mascotes, per mantindre nets els nostres carrers i que, a més, detecten aquells que no complixen i creen mala fama a la resta», ha explicat.

A més, el també alcalde de Sedaví, ha afegit que és «una bona iniciativa fer-ho des de la Mancomunitat per evitar que hi haja pobles amb cens d’ADN i altres que no», ja que s’ha detectat en els municipis que ja compten amb este sistema que eixe buit «afavorix les pràctiques incíviques».