Actualitat
7 de març de 2023

La Mancomunitat de l’Horta Sud llança una ferramenta gratuïta per a mesurar la competitivitat de les empreses de la comarca

L’Acord Territorial per l’Ocupació de l’Horta Sud ha desenvolupat una ferramenta gratuïta, que analitza les dades que proporciona l’Institut Nacional d’Estadística (NIE), perquè les empreses de la comarca puguen comparar-se amb les competidores del seu sector. L’eina proporciona a l’instant, a partir de dades facilitades per les persones interessades, un informe individualitzat de diagnòstic comparatiu de la situació de la companyia, amb indicacions de millora en aquells aspectes que l’empresa es trobe per sota de la mitjana nacional. Disponible en el portal observem.es, la ferramenta analitza i compara les dades que proporciona l’INE sobre cada sector d’activitat, segons la classificació més detallada del codi CNAE, amb les mateixes dades que aporta cada empresa individualment. Una vegada introduïdes les dades per part de l’empresa, el sistema genera un informe comparatiu individualitzat per cada negoci, en el qual es comparen les àrees més importants d’un negoci, com vendes, marge o estructura, i s’envia a l’instant per correu electrònic i de forma automàtica.

L’objectiu d’esta aplicació és permetre a les empreses de la comarca saber si estan gestionant el seu negoci de manera eficient, en comparació amb els resultats obtinguts per les empreses que es dediquen a la mateixa activitat. Açò permetrà detectar en quines àrees es posseïx un avantatge, front a la resta, i en quines és necessari realitzar millores.

Altres ferramentes

La ferramenta comparativa s’unix a altres ja disponibles a l’observatori industrial de la comarca, Observem.es, com el “Perfil d’Ocupacions”, amb el qual es pretén, a través d’un qüestionari en línia, detectar i donar suport a les empreses i intermediaris laborals quant a les necessitats de personal i contractació, prenent com a base la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO). Des de l’Acord

Territorial per l’Ocupació de l’Horta Sud, s’estudia el possible perfil competencial de personal que es pot requerir a les empreses.

A més, les empreses de la comarca tenen al seu abast, també en el mateix portal web, el “Test de Nivell de Digitalització”, que permet realitzar una primera avaluació per a conéixer el seu estat, quant al grau de digitalització, per tal d’establir un pla de millora dels processos i tasques essencials susceptibles d’abordar mitjançant solucions tecnològiques.