Actualitat
1 d’agost de 2023

La Mancomunitat de l’Horta Sud llança una ferramenta de cerca de treball que valora les competències de la persona candidata

El Pacte Territorial de l’Horta Sud ha desenvolupat una ferramenta per a cercar o millorar el treball, la qual permet a les persones en busca d’oportunitats posar en valor competències i habilitats que posseïxen. “El banc de candidatures per unitats de competència” permet als candidats i candidates seleccionar les seues competències laborals i agrupar-les per famílies professionals.

L’eina telemàtica, que es pot trobar ja al web Observem.es en la secció d’ocupació, consistix a emplenar un formulari en el qual se seleccionen les competències adquirides, en diferents famílies professionals, i on també cal indicar-hi el nombre de mesos totals durant els quals s’han desenvolupat les activitats.

Esta enquesta permet evidenciar aquells coneixements, habilitats i destreses adquirides, tant per experiència com per formació formal o no formal, en les diferents famílies laborals. Una vegada completat el formulari, la persona candidata rep un informe detallat que arreplega totes les competències seleccionades que es vullguen destacar a favor de possibles contractacions.

L’objectiu principal d’esta ferramenta és que les persones candidates siguen visibles per a les empreses i puguen completar el currículum amb les habilitats i competències que posseïsquen i pugen demostrar. A més, l’informe que rep la persona interessada l’ajudarà a adquirir vocabulari que podrà utilitzar en les seues ferramentes i processos de selecció, així com en l’elaboració del seu currículum i a l’hora d’enfrontar-se a entrevistes de treball, davant d’una oportunitat laboral. Al web d’Observem.es (https://observem.es/empleo-2/) les empreses podran accedir a la relació de persones candidates que han fet ús de la ferramenta i seleccionar el perfil que més s’adapte al que estan buscant. Per a dur-ho a terme,

es basen en les seues competències i famílies professionals, a més del municipi en el qual viuen i el seu nivell d’estudis. Una vegada localitzada la persona candidata, l’empresa es posarà en contacte amb el Pacte Territorial de l’Horta Sud, el qual realitzarà els tràmits necessaris perquè l’empresa interessada puga entrevistar a la persona candidata.

Com a complement a esta nova eina desenvolupada, al web Observem.es també es pot trobar la ferramenta de “Perfil d’ocupacions”, la qual envia un informe a la persona que la utilitza on es descriuen totes les competències de la seua família professional.

“Considerem que esta ferramenta marca la diferència en comparació amb les existents, ja que valora les competències i les habilitats de les persones en la cerca o millora d’ocupació, concretament el que saben i poden fer”, ha afirmat el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes. A més, el també alcalde de Sedaví ha afegit que “el nostre principal objectiu és ajudar les persones de la comarca a trobar o millorar el seu treball, i a les empreses de la comarca a trobar perfils que s’ajusten al que estan buscant per tal de seguir sent líders en la creació d’ocupació, com fins ara”