Actualitat
23 de setembre de 2022

La Mancomunitat de l’Horta Sud crearà un cens d’ADN caní per a la comarca que millorarà la identificació dels animals

La Mancomunitat de l’Horta Sud crearà un cens d’ADN caní per a la comarca que millorarà la identificació dels animals. Amb el control de l’empremta genètica dels canins de la comarca es pot oferir més seguretat als propietaris dels gossos i millorar la convivència, la imatge dels municipis i les seues condicions higienicosanitàries alhora que es controla l’abandó incívic dels excrements canins als carrers.

L’entitat supramunicipal costejarà el procés de creació del cens genètic caní per ADN en els vint pobles de l’Horta Sud. Els municipis que ja tenen instaurat el registre genètic tindran l’oportunitat d’actualitzar-lo per a posteriorment unir-lo a la nova base de dades comarcal.

L’objectiu de la Mancomunitat amb aquesta iniciativa és doble: d’una banda millorar la neteja de les vies públiques i, d’una altra banda, tindre un cens actualitzat i fiable dels canins que viuen a les diferents poblacions. A més, ajudarà a la localització i identificació dels propietaris en el cas que fora necessari.

Els excrements abandonats als carrers podran ser comparats amb el cens caní que es crearà amb l’ADN dels gossos i d’aquesta manera es podran localitzar els infractors. Així mateix, es treballarà també en l’homogeneïtzació de les ordenances municipals sobre tinença d’animals per establir la mateixa sanció per als comportaments incívics de no recollir la femta dels animals. A més, a causa de la proximitat dels municipis, alguns separats per un carrer, s’evitarà la pràctica incívica de no recollir els excrements depenent de si un terme municipal té cens d’ADN caní o no.

Per a la creació d’aquest cens caní a l’Horta Sud s’establirà un termini perquè els propietaris puguen realitzar les proves genètiques a cada gos. Aquestes es realitzaran a través de les clíniques veterinàries de la comarca que vullguen adherir-se al projecte.

“Considerem molt important aquest projecte perquè el comportament irresponsable d’alguns propietaris d’animals que no recullen els excrements és un tema que ens afecta a totes les poblacions”, ha declarat José Francisco Cabanes, president de la Mancomunitat de l’Horta Sud. A més, Cabanes ha apuntat que aquesta mesura “beneficia tothom, tant als propietaris que milloraran la seguretat de les seues mascotes com a no propietaris que voran més nets els carrers dels seus pobles”.