Actualitat
29 de febrer de 2024

La Mancomunitat de l’Horta Sud aprova els pressupostos per a 2024 per unanimitat

La Mancomunitat de l'Horta Sud aprova per unanimitat un pressupost per a 2024, que destaca de nou per la contenció en la despesa i l'aposta cada vegada més ferma per la promoció turística. El Ple de l'entitat comarcal ha donat llum verda a uns comptes de 3,18 milions d'euros, només un 1,7 % superior a la xifra de l'exercici anterior.

Amb el vot favorable de totes les forces polítiques amb representació en el Ple, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha aprovat el pressupost per a 2024 en el qual destaca la inversió en el Pla de dinamització i governança turística.

Aquest pla inclou una inversió de 200.000 euros, finançats a parts iguals per la Diputació de València i la pròpia Mancomunitat, per abordar accions de promoció turística en la comarca durant el 2024.

La part relativa als programes d'Igualtat ha sigut ampliada, ja que el departament ha sigut augmentat a un total de cinc agents que realitzen les seues funcions tant en la seu de la Mancomunitat com en els municipis que la componen. D’aquesta partida, una part ha sigut subvencionada per la Generalitat.

A més, també està en marxa el projecte de Medi Ambient, subvencionat una part per la Diputació, en el qual treballen ara mateix dos persones amb la possibilitat de reforçar-lo amb dos més.

Per la seua part, Joventut i Ocupació es mantenen igual respecte a l'exercici anterior. Això no impedeix que es puguen escometre projectes en aquestes àrees que requerisquen d'un esforç econòmic extra per part de la Mancomunitat.

En aquests casos el finançament ix del romanent de tresoreria que l'entitat comarcal acumula per la bona gestió econòmica en els últims anys.

A més, la Mancomunitat de l'Horta Sud continua amb la seua estratègia per a la captació de fons europeus desplegada des de fa més de tres anys. Al costat d'això, també s'estan duent a terme projectes perquè tots els municipis puguen accedir a serveis mancomunats com poden ser les diferents borses de treball que s’hi creen.

El pressupost de la Mancomunitat de l'Horta Sud va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics, així com també la plantilla de personal per a l'any 2024 del Consorci del Museu Comarcal de l'Horta Sud ‘Josep Ferris March’. Aquest ple es va desenvolupar íntegrament en el propi museu, un lloc idoni i històric valencià.