Actualitat
5 de juny de 2020

La Mancomunitat aprova els plecs per a la licitació de la recollida d'animals abandonats que elimina el sacrifici

La Junta de Govern de la Mancomunitat de l'Horta Sud va aprovar el passat 3 de juny els plecs per a la licitació del contracte de recollida d'animals abandonats que tenen com a principal novetat l'eliminació del sacrifici i el foment de l'adopció com a alternativa. El contracte tindrà una duració d'un any prorrogable a un altre i un cost de 100.042 euros per any.

La redacció dels plecs ha tingut en compte tota la legislació vigent en matèria de benestar animal. En aquest sentit, s'especifica clarament quins han de ser les condicions de trasllat i de manteniment dels animals en les instal•lacions de l'empresa adjudicatària. Per exemple, per al seu trasllat, el text exigeix que les mascotes disposen d'un habitacle "en bones condicions higienicosanitàries, desinfectat i amb espai suficient per a protegir-los de la intempèrie i les diferències climatològiques i amb aigua, alimentació i ventilació convenient”.

Quant al manteniment dels animals, els plecs exigeixen que les instal•lacions tinguen bones condicions higienicosanitàries concordes amb les necessitats fisiològiques i etològiques, amb espais d'esplai als quals els animals seran trets diàriament i amb llocs independents on separar-los per grups segons el caràcter, grandària, edat o estat de salut.

El document també exposa la “prohibició d'induir la mort als animals per qüestions econòmiques, de sobrepoblació, manca de places, impossibilitat de trobar adoptant en un termini determinat, abandó del responsable legal o malaltia amb possibilitat de tractament pal•liatiu o curatiu, o animal perillós amb possibilitat de recuperació determinat per un etòleg”. Com a alternativa al sacrifici, els plecs obliguen l'adjudicatària a comprometre's en la posada en marxa de col•laboracions amb protectores d'animals o accions de promoció per a l'adopció dels animals allotjats.

L'empresa concessionària del servei deurà també mantindre i actualitzar un registre que estarà a disposició per a la seua consulta tant de la Mancomunitat com dels ajuntaments als quals se'ls prestarà el servei. L'objectiu és la transparència del procés per a saber en temps real la situació de cadascun dels animals recollits, traslladats i mantinguts per la concessionària.

“El benestar animal és una de les prioritats per a la Mancomunitat de l'Horta Sud. Hem treballat molt aquest text per a poder estar segurs que els animals abandonats que recollim en els nostres municipis estaran ben cuidats i que es posaran tots els mitjans perquè opten a una nova vida amb una altra família que els adopte”, ha explicat la presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Eva Sanz.