Actualitat
12 de juny de 2018

La col'laboració público-privada es renova en l'Horta Sud

El Foro d'Empresaris de la comarca analitza la situació per a sumar en la reactivació de l'ocupació al costat de la Mancomunitat

La Mancomunitat de l'Horta Sud va ser l'amfitriona d'una nova sessió del Foro d'Empresaris de la comarca per a analitzar i debatre el ?Diagnòstic territorial per al foment de l'ocupació en la comarca de l'Horta Sud' i especialment les propostes i estratègies d'actuació.

Aquest Fòrum a través del seu Manifest sol·licitava l'engegada d'un pacte per l'ocupació en la comarca de l'Horta Sud, pla que es va iniciar ja fa 12 anys, a través de l'Acord Comarcal per la Creació d'Ocupació (ACCO), i que requereix una actualització dels agents socioeconòmics implicats.

Durant aquest temps la situació econòmica, social o cultural del territori ha evolucionat i ha modificat el comportament, l'estructura i el compromís de la societat civil, i per tant les polítiques dels diferents estaments públics.

La voluntat de la presidència de la Mancomunitat, i del ACCO, és adaptar-se a aquesta realitat i implicar als nous i diversos agents socioeconòmics en les estratègies que -de manera conjunta- s'acorden per a la creació d'ocupació, la inserció sociolaboral i el desenvolupament empresarial en l'Horta Sud.

Durant el col·loqui, es va posar de manifest la necessitat d'implementar accions que a curt termini suposarien un impuls al desenvolupament socioeconòmic, com l'adequació de la formació professional o la potenciació de l'associacionisme empresarial.

I amb aquest objectiu es va establir un espai de comunicació, amb el creixent Fòrum d'Empresaris Horta Sud, per a abordar aquesta col·laboració. Així, en aquesta jornada, es van debatre les línies estratègiques i propostes de l'estudi per a finalment articular la coordinació i cooperació per la millora de l'activitat econòmica i la inserció laboral en la nostra comarca.