Actualitat
7 de juny de 2024

Èxit rotund en les formacions viàries per als col·legis de la comarca de l'Horta Sud

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha culminat el programa de formacions sobre mobilitat sostenible i educació viària, que va posar en marxa el mes de març passat per a xiquets i xiquetes dels col·legis de la comarca. En total, prop de 1900 escolars, fonamentalment de 4t, 5é i 6é de primària han participat en les 17 sessions formatives. Aquests tallers incloïen una part teòrica i una de pràctica, en les quals podien participar donant idees i solucionant els problemes que es plantejaven.

El president de l'entitat supramunicipal, José F. Cabanes, ha estat present en l'última formació que ha tingut lloc dijous, 6 de juny, en la seu de la Mancomunitat, i ha sigut impartida a més de 60 escolars del CEIP Sant Joan Baptista de Torrent.

El programa de formacions ha sigut molt ben rebut per tots els equips docents dels centres educatius, ja que s’ha posat l’èmfasi en la nova normativa de patinets elèctrics que està en vigor des del mes de gener d'enguany. Un transport cada vegada més utilitzat i la normativa del qual és molt desconeguda. “El transport en patinets elèctrics cada vegada és major i educar els xiquets i les xiquetes de la comarca perquè es respecten les normes de seguretat és molt important”, remarca Cabanes.

Aquests cursos s'han desenvolupat dins del projecte ‘Serà 2030’, que s'emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i han estat organitzats pel departament de Programes i Projectes Europeus de la Mancomunitat de l'Horta Sud. En aquest sentit, una de les accions fonamentals és la mobilitat sostenible que es pot vincular d'una forma indirecta amb l’ODS 7, que es basa en l’“Energia no contaminant”, i amb l’ODS 11, sobre “Ciutats i comunitats sostenibles”.

Les grans ciutats s'estan centrant a millorar la mobilitat i un aspecte clau per a això és que des de la ciutadania més xicoteta fins a la més adulta, es tinga coneixement de les normatives viàries i de seguretat dels diferents vehicles.

La Mancomunitat de l'Horta Sud va considerar que era, i és, molt important fer aquest tipus de pedagogia, que a més segueix la línia de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i el Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària, en la qual es fixa l'obligatorietat de fer formació viària d'algun tipus en els centres escolars.