Actualitat
26 de maig de 2017

Els tallers formatius de la Mancomunitat Horta Sud incrementen un 50% l'assistència

El servei de AODL de la Mancomunitat Horta Sud executa actualment dos programes informatius i formatius diferents - "Inserció en el mercat laboral" i "Primers passos per a l'autoocupació" - dirigits a les persones emprenedores o les aturades de l'Horta Sud. Es tracta de xerrades i tallers destinats a facilitar la inserció sociolaboral de les persones desocupades de l'Horta Sud, amb singular incidència en els consistoris, les AEDL i l'alumnat pròxim a iniciar la seva inserció al món laboral, com és el cas de la Formació Professional (FP), els Instituts d'Educació Secundària (IES) i les Escoles per Adults (EPA) de la comarca.

L'1 d'abril de 2016 al 31 de març de 2017, 1.189 persones han assistit a les xerrades d'assessorament per a convertir-se en autònoms, 910 en els tallers de formació grupal i 279 a través de les atencions personalitzades en la pròpia seu de la Mancomunitat. 1.376 persones han participat dels tallers d'inserció laboral duts a terme en els 20 municipis que conformen la comarca. 1129 en els tallers de grup i 247 de manera individual.

A més, la Mancomunitat és un dels dos únics organismes de la comarca que estan certificats com a Punt d'Atenció a Emprenedors (PAE) i ha efectuat ja 45 altes d'autònoms.

El president de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa, ha incidit en la potenciació d'aquest servei durant aquesta legislatura. Així, en l'últim any s'ha incrementat considerablement l'assistència a les xerrades d'assessorament per a futurs autònoms. En concret, 635 persones més han participat, el que suposa un 50% d'augment. La dinàmica que es porta a terme des de l'ens comarcal es basa en "un diàleg constant amb els AODL locals de manera que l'assessorament i formació es tradueixi en la creació real de nous llocs de treball".