Actualitat
5 de març de 2018

El teixit associatiu de l'Horta Sud mobilitza a més de 200.000 persones

Un dels trets identitaris que caracteritza a la comarca de l'Horta Sud és la seua forta estructura associativa. Més de 200.000 persones, sobre una població global de 454.868 segons el cens de 2017, formen part de les nombroses i variades entitats presents en les seues 20 municipis. D'aquesta xifra, 21.854 persones són voluntàries assumint responsabilitats i tasques concretes en els seus respectius col·lectius. Tot aquest teixit associatiu genera més de 3.000 llocs de treball, dels quals unes 450 persones ?un 15%- tenen contractes a temps complet i un 85%, 2.250 persones, treballen a temps parcial (professorat, monitors i monitores de tallers, entrenadores i entrenadors esportius...). L'estudi de camp s'ha realitzat en la comarca de l'Horta Sud, fonamentalment en aquells municipis que formen part de la Xarxa Participa (Alaquàs, Aldaia, Alfafar, Catarroja, Manises, Mislata, Picassent, Torrent i Quart de Poblet), coordinat per la Fundació Horta Sud amb el suport econòmic de la Mancomunitat de l'Horta Sud, que presideix Carlos Fernández Bielsa.

Sobre una estimació de 2.000 associacions actives en tota la comarca, amb dades del registre provincial d'associacions i dels registres municipals, s'ha passat un qüestionari a 140 associacions d'aquestes localitats. A més, a través de la beca ?Transparència, participació i bon govern? de la Diputació de València dirigida a postgraduats, l'entitat supramunicipal està completant aquest informe i la base de dades del teixit associatiu comarcal, amb l'assessorament i supervisió del personal de la Fundació Horta Sud. Sobre una estimació de 2.000 associacions actives en tota la comarca, amb dades del registre provincial d'associacions i dades dels registres municipals, s'ha passat un qüestionari a 140 associacions d'aquestes localitats.

?El potencial del teixit associatiu a l'Horta Sud és un dels nostres grans valors. Des de la Mancomunitat treballem per donar visibilitat, agrair i valorar la gran aportació social i econòmica que realitzen les associacions a l'Horta Sud. Aquest estudi posa de manifest tot açò i creiem que serà una eina útil per als consistoris i la planificació dels recursos destinats als mateixes. Per açò, hem enviat als 20 consistoris una còpia íntegra d'aquest treball' assenyalava Carlos Fernández Bielsa, president de la Mancomunitat de l'Horta Sud.

Per sexes, el 53% dels associats són homes i el 47% dones, mentre que en el cas del voluntariat les xifres s'inverteixen, sent majoritària la presència de les dones (51%). L'estudi porta aparellat la creació d'una plataforma informàtica per a arreplegar i analitzar dades objectives de les entitats, com a nombre de persones associades, voluntàries i contractades, recursos econòmics, riquesa que generen? De les xifres arreplegades es desprèn que Mislata és la localitat amb el major teixit associatiu de la comarca (210 entitats registrades), seguida d'Alaquàs (208) i Manises (200). Tot les dades arreplegades poden consultar-se en associacions.org

L'estudi s'emmarca dins del conveni marque signat en 2016 entre el president de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa, i el president de la Fundació Horta Sud, Alfred Domínguez. Aquest conveni marque té com a objectiu el foment i la realització de programes que consoliden i vertebren la xarxa associativa de l'Horta Sud i té una vigència garantida fins a 2019. En 2016, la Mancomunitat va destinar 5.000 euros al projecte ?Històries de superació?. En 2017, la institució supramunicipal ha incrementat la quantitat destinada a la Fundació Horta Sud a 7.000 euros, IVA aparte. Import destinat a l'elaboració de el ?Estudi d'avaluació de l'impacte de les associacions de l'Horta Sud'. L'informe pretén, a més, fomentar la coresponsabilitat entre l'Administració Pública i les associacions. Una eina per a analitzar objectivament les dades sobre les associacions i demostrar que la confiança en el tercer sector, l'associatiu, té una repercussió positiva directa.

L'acord també pretén col·laborar en el finançament del Centre de Recursos Associatius que la Fundació posseeix, així com promoure l'associacionisme i augmentar la taxa de participació col·lectiva entre els habitants de l'Horta Sud.