Actualitat
12 de novembre de 2014

El Dret Civil centra la nova xarrada del Pla Formatiu per a Empleats de l´Horta Sud

S'emmarca en el curs de Coneixements Jurídics per a l'Atenció i Orientació a la Ciutadania posat en marxa per la Mancomunitat Intermunicipal de l´Horta Sud

El Dret Civil va centrar la nova xarrada del Pla Formatiu per a empleats dels Ajuntaments de la comarca, organitzat per la Mancomunitat Intermunicipal de l ´Horta Sud.


Durant la sessió impartida ahir dimarts, 11 de novembre, es van tractar temes de total actualitat, com incapacitats, herències, arrendaments, desnonaments, monitoris i execució hipotecària, entre altres.


Els assistents, tots ells treballadors municipals dels distints Ajuntaments de la nostra comarca, que realitzen funcions d'atenció, orientació i assessorament a la ciutadania, van tindre l'oportunitat de conéixer alguns aspectes fonamentals del Dret Civil, de cara a poder afrontar qualsevol qüestió que se'ls plantege respecte d'això amb un veí del seu respectiu municipi.


En este sentit, es va parlar del Dret a la Successió i Herència, fent insistència en els drets i obligacions de la persona després de la seua defunció, del conjunt de béns des de la mort del causant fins a l'adjudicació dels mateixos als seus hereus així com dels tipus de successió.


El procediment d'Execució Hipotecària va ser un altre dels temes que es van analitzar. Es va explicar que la hipoteca és un préstec personal però garantit amb un bé que pot ser moble o immoble. Habitualment la hipoteca es constituïx sobre béns immobles, ja que al ser un préstec que es torna al llarg de molts anys, este tipus de béns són els que menys valor perden. I significa que, en cas d'impagament del préstec, la persona que ha demanat la hipoteca respon personalment amb els seus béns presents i futurs.


Tenint en compte les dificultats que estan tenint en l'actualitat moltes famílies per a fer front al pagament de les seues hipoteques, des de la Mancomunitat s'ha volgut aprofundir en este assumpte a fi de posar a disposició dels treballadors municipals tota la informació necessària per a ajudar aquells veïns que es veuen afectats per esta situació. La pròxima sessió, que tindrà lloc el 18 de novembre, abordarà el Dret d'Estrangeria.