Actualitat
1 de març de 2024

Continuen les intervencions presencials en entitats públiques i centres educatius a la comarca de l'Horta Sud

La Mancomunitat de l'Horta Sud, continua oferint sessions presencials, tallers en línia i/o mixtos, amb l'objectiu de fomentar, incidir i exercitar habilitats i destreses davant processos de presa de decisions professionals i cerca d'oportunitats i ocupabilitat.

Ahir, el personal tècnic de la Mancomunitat de l'Horta Sud, va impartir en el centre educatiu VELES E VENTS, Institut d'Educació Secundària del municipi de Torrent, diferents sessions presencials amb el títol, “TREBALLEM PER COMPETÈNCIES”.

Aquesta dinàmica educativa entra dins del procés de presa de decisions professionals, comporta habilitats com “autoconéixer-se” i preparar-se per a la incorporació al mercat laboral.

Es basa a implementar un precís balanç tendent a planificar el nostre “full de ruta” amb metes assolibles que porten a aconseguir aquelles Competències Professionals.

Es treballen sinergies essencials entre el potencial de la persona en cerca activa d'ocupació i les ofertes de treball de les empreses, respecte del perfil professional i les candidatures d'ocupació.