Actualitat
20 d’octubre de 2017

Coaching per a persones desocupades

Les persones desocupades de llarga durada amb especial dificultat per a incorporar-se al món laboral seran el col·lectiu objectiu al que anirà destinat un dels programes del Consorci de l'Acord Comarcal per l'Ocupació (ACCO) en la seua pròxima edició. El consorci, presidit per Carlos Fernández Bielsa, ha sol·licitat al Servef, a través dels plans territorials en matèria d'ocupació, un nou projecte que consisteix en la tutorización per part d'un coach de grups reduïts de desocupats de llarga durada en tota l'Horta Sud. L'objectiu és facilitar l'accés al mercat laboral d'aquestes persones. Es realitzarà un diagnòstic previ de les dificultats percebudes en el procés de cerca d'ocupació atenent a habilitats socials, tècniques instrumentals i competències digitals. Donant-los recolze en les tres àrees. En els grups es treballaran aspectes com la motivació, les habilitats de comunicació o la seua capacitat de presa de decisions.

El programa es desenvoluparà en grups reduïts de treball col·laboratiu en diferents punts de la comarca. A més, es crearà un fòrum de participació per l'ocupació on els principals agents socioeconòmics de la comarca concórreguen en un espai de diàleg i participació que genere estratègies territorials en àrees d'un desenvolupament sostenible i un increment de l'ocupació digna.

Per a Fernández Bielsa, ?Aspectes com la motivació o la millora de les habilitats socials cada dia són més importants per a accedir en condicions al canviant mercat laboral, per açò hem enfocat els nostres plans cap a aqueix terreny?. El president de la Mancomunitat ha afegit, en referència als dos programes presentats al Servef, que ?tant amb aquest com amb el de foment de les Pimes, ens mantenim dins de l'objectiu d'incidir en la recuperació de l'ocupació i la millora de la qualitat del mateix en la comarca?.

Del consorci ACCO Horta Sud formen part la Mancomunitat Horta Sud, els sindicats ?CCOO i UGT-, entitats empresarials de la comarca, com l'Agrupació Comarcal d'Empresaris (ACE) i el Club de Gerents de Torrent.
En 2017, una vintena de tècnics i tècniques han estat treballant durant cinc mesos en la seu de la Mancomunitat de l'Horta Sud gràcies a l'engegada del Consorci de l'Acord Comarcal per l'Ocupació (ACCO) que portava paralitzat més de quatre anys. S'han realitzat un total de 33 tallers en diferents municipis de la comarca (Catarroja, Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella) amb un total de 503 hores lectives en les quals s'ha format a més de 300 persones diferents en alfabetització digital i competències transversals. Dues àrees crucials per al col·lectiu al que van dirigits aquests tallers, les persones desocupades de llarga durada. Un 57% de les persones assistents han sigut dones i un 43% homes. El nivell d'estudis dels assistents no supera l'educació prevalguera en un 64% i només un 9% tens estudis superiors.      A més dels tallers de competències transversals i alfabetització digital, s'han realitzat 40 atencions personalitzades a empresaris i emprenedors de la comarca a través de la línia de treball d'assessorament i checking empresarial. En aquests serveis s'han potenciat aquells valors que poden donar-li un plus als nous projectes, com l'economia circular o l'economia verda.
C. F. Bielsa: ?Tant amb aquest programa com amb el de foment de les Pimes ens mantenim dins de l'objectiu d'incidir en la recuperació de l'ocupació i la millora de la qualitat del mateix en la comarca?
i afegeix: ?Aspectes com la motivació o la millora de les habilitats socials cada dia són més importants per a accedir en condicions al canviant mercat laboral, per açò hem enfocat els nostres plans cap a aqueix terreny?.