A) INFORMACIÓN SOBRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD