61.- Informació precisa sobre cadascuna dels obris més importants d'infraestructura que estan en curs.