62.- Informació sobre obris d'infraestructura realitzades, i / o els aprovades pendents d'ESPECIFICAR (informes, Comunicats, notes de premsa, etc.). Següents indicadors: