32.- Suggeriments i la participació ciutadana en en l'elaboració dels plans Econòmics i Pressupostos de la mancomunitat.