31.- Consells de la mancomunitat i / o Altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme ...) i és publiquin a els Seus Acords, informes o Propostes.