76.- Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud (contemplat a la Llei de Bases de Règim Local).