75.- Indemnitzacions percebudes en OCASIÓ de l'abandonament dels càrrecs (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament al web).