79.- Comptes anuals / Compte General de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud (Balanç, compte Quant de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del Pressupost).

Any 2016