36.- Pressupostos dels Òrgans descentralitzats, ents instrumentals i Societats de la mancomunitat.

Any 2017 Museu Comarcal de l'Horta sud