mancohortasud.es
Ficha de Inscripción
puede consultar los detalles del evento
haciendo click en los simbolos             >>>

Donde se realiza


Mancomunitat Horta Sud. C/Cervantes, 19. Torrent
ver mapa

Fechas y horarios


19 de Septiembre de 2018
9:00 - 14:00 h
19 y 20 de septiembre 3,10,17,23 de octrubre

La Transformación Digital en las Administraciones Locales. Perspectiva 2020

Datos Personales

Nombre
Apellidos
DNI/NIE/PAS
Nacionalidad
Sexo
  
Fecha Nacimiento
Situacion Laboral
Entidad/Ayuntamiento
empresa que representa o en la que trabaja actualmente
Empresa
entidad publica que representa o en la que trabaja actualmente
Cif
Sector
(madera, metal...)
Cargo
Fecha Constitucion
Puesto
Poblacion
Domicilio
Telefono
Email
Web
Catering
  
Certificado
  

Les dades personals facilitades per vostè o per tercers seran tractats per la Mancomunitat amb la finalitat de gestionar i mantenir els contactes i relacions que es produïsquen com a conseqüència de la relació que manté amb la Mancomunitat.

Normalment, la base jurídica que legitima aquest tractament, serà el seu consentiment, l'interès legítim o la necessitat per a gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seues dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres.

Per a més informació sobre aquest tema, o per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigisca una comunicació per escrit a la Mancomunitat Intermunicipal de l´Horta Sud, C/ Cervantes,19 – 46900, Torrent, València. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Així mateix, és responsabilitat seua comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguen virus informàtics, i en cas que els tingueren eliminar-los.

Enviar datos