Actualitat
3 d'octubre de 2014

La Mancomunitat assessora als veïns en el seu envol empresarial amb un nou curs per a emprenedors

Les jornades es desenrotllaran en 3 sessions presencials, que tindran lloc en la Sala d'Actes de la Mancomunitat, amb 30 hores de formació online i 11 més de seguiment a través de la web www.mancohortasud.es

La Mancomunitat Intermunicipal de l´Horta Sud ha llançat un nou curs per a emprenedors a fi d'orientar-los i assessorar-los en el seu envol empresarial. La formació es desenrotllarà de manera presencial, amb 2 sessions presencials més els dies 22 d'octubre i 3 de desembre, 30 hores de formació online i 11 més de seguiment a través de la plataforma en www.mancohortasud.es.


El curs va començar el passat 1 d'octubre amb la "Motivació" com a tema principal del primer mòdul, on es va insistir en el fet que la motivació és el motor de qualsevol idea de negoci, i per tant, és una de les claus per a afrontar el repte d'iniciar una activitat comercial.


Una de les conclusions que es van traure va ser que encara que les necessitats personals són, majoritàriament, el principal motiu per a emprendre, no és aconsellable que siga l'única raó, ja que muntar un negoci requerix molts sacrificis i si no hi ha una motivació serà complicat superar esta dura prova.


Respecte al tipus de negoci, es va comentar la importància que es munte en funció de l'experiència que l'emprenedor tinga en el sector que s'ha triat, a més de tindre en compte les tendències del mercat i les demandes que hi haja per cobrir.


Durant esta primera sessió, els més de 30 alumnes van aprendre també a manejar la plataforma online a través de la qual hauran de seguir el temari i realitzar els exercicis que complementaran les classes presencials.


La presidenta de la Mancomunitat, Soledad Ramón, ha destacat la importància de "oferir este tipus de servici als nostres veïns emprenedors, una mostra de la nostra voluntat d'ajudar-los a posar en marxa el seu negoci, ensenyar-los a dur a terme la seua idea i, finalment, a ejecutarla".